خدمات ما

خدمات ترخیص کالا

بدون شک ترخیص کالا می‌بایست بدست افرادی صورت پذیرد که دانش و تجربه فراوانی در این زمینه داشته باشند و چه بسا قبل از …

خدمات واردات

تهیه پروفرم و بطور کلی انجام کلیه مراحل دریافت پیش فاکتور؛ تهیه و تنظیم اسناد تجاری فروش کالا جهت ارائه به گمرک؛ ارائه‌ی کارت بازرگانی جهت واردات؛ انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا ….

خدمات صادرات

اطلاع‌رسانی اسناد مورد نیاز صادرات و اسناد مورد نیاز خریدار به واحدهای تولیدی و توزیع کنندگان ایرانی؛ تهیه و تنظیم اسناد تجاری فروش کالا جهت ارائه به گمرک …

درباره‌ ما

تاریخچه مرکز تجارت عليرضائی